Don’t hire the perfect match for the job — hire the person for whom the job will be an upgrade, a challenge to be met. You’ll be rewarded with a high level of motivation and performance.

Job listings rightfully have a detailed description of the roles & responsibilities of the…

Az index.hu, ahogy eddig ismertük, véget ért a napokban. Ennek a folyamatnak egy tragikus figurája Bodolai László, a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumának elnöke. Érdemes megvizsgálni, hogy hogy esett szét az újság a keze alatt — az általa hangoztatott szerepet, miszerint ő a záloga az Index függetlenségének, hogy bukta el.

testbeszéd

Ki kivel van?

Már a bekezdésben leírt hosszú Bodolai-pozíció elnevezésből is látszik, hogy az index.hu szervezeti felépítése erősen szokatlan. 2017 óta az a felállás, hogy a szerkesztőséget tartalmazó cég egy alapítvány tulajdonában van, miközben erősen függ a NER-közeli Indamedia Zrt-től, amin keresztül jön az összes reklámbevétele, es neki kell fizessen az infrastruktúráért. …

Vasárnap lévén enyhe volt a forgalom. A toronyház 21. emeletére vitt a lift. Rövid beazonosítás után mindent elintéztünk. A helyiek szokásaival ellentétben gyalog mentünk a hídon át Nông Trại Khoai-ba, egy helyi romkocsmaba. A wecheer.io sörnyitó, amit kezünkbe ad a magyarul beszélő helyi kocsmáros, felismeri a söröskupakot, és így számolja…

Az atlatszo.hu egyik társ-alapítójaként 6 éven keresztül vettem részt a szervezet felnevelésében — ez év tavaszáig. Alább foglalom össze mennyire büszke vagyok az elért eredményekre és miben más a szervezetről alkotott jövőképem, ami miatt tavasz óta nem veszek részt az atlatszo.hu stratégiájának alakításában.

2011-ben, mikor Bodoky Tamás megkeresett az atlatszo.hu…

Ákos Maróy

CEO | CTO | Company Founder | Entrepreneur | Engineering Manager | Commercial Pilot

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store